CHÍNH SÁCH XÁC NHẬN HỦY/ HOÀN TRẢ DỊCH VỤ

CHÍNH SÁCH  XÁC NHẬN. HỦY/ HOÀN TRẢ DỊCH VỤ

 

  1. Xác nhận đơn hàng:Ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán đơn hàng trên Trang Web : cesarhomestay.com \ Khách hàng sẽ nhận được thông báo email và tin nhắn về thông tin đơn hàng.
  2. Hủy/Hoàn trả đơn hàng:

 

Tùy thuộc vào hợp đồng ký với đối tác mà sẽ có hai chính sách hoàn trả hoặc hủy bỏ dịch vụ sau đây:

 

Chính sách áp dụng đổi trả của cesarhomestay.com

 

  • Người dùng phải xác minh việc đặt chỗ trên tờ đặt chỗ. Người dùng có thể hủy bỏ đặt chỗ bất cứ lúc nào trước khi có xác nhận đặt chỗ cuối cùng. Giá được hiển thị chi tiết để người dùng có thể thấy số tiền phải trả. Sau khi người dùng nhận email đặt phòng thành công . Nếu huỷ phòng sẽ mất 100% chi phí đặt phòng , và tất cả các dịch vụ  đặt trước chúng tôi sẽ hoàn lại trong vòng 3 ngày , không tính ngày lễ

 

  • Người dùng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của cesarhomestay.com (trong thời gian làm việc của bộ phận dịch vụ khách hàng được cesarhomestay.com quy định).

 

  •  Việc hoàn lại tiền có thể không được thực hiện ngay lập tức tùy thuộc vào phương thức thanh toán ban đầu của Người dùng. Người dùng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của cesarhomestay.com để biết thêm chi tiết về thời gian dự kiến để nhận được khoản tiền hoàn trả và chúng tôi sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất có thể.

 

  • cesarhomestay.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ việc phát hành vé điện tử không thực hiện được nào do số tiền Người dùng chuyển thanh toán không chính xác. Bất kỳ việc chuyển tiền nào được thực hiện ngoài thời hạn chuyển tiền sẽ dẫn đến việc không đặt chỗ được. Đối với việc chuyển khoản liên ngân hàng thời gian thực, bạn phải sử dụng máy ATM. Sau khi hoàn thành việc chuyển khoản liên ngân hàng, Người dùng xác nhận thanh toán bằng cách điền vào phiếu xác nhận thanh toán.

 

 

QUICK BOOKING